Cenovnik stomatoloških usluga

Napomena o ceni

Cene usluga su prikazane u dinarima. Na zahtev pacijenta, izdaje se račun za izvršene usluge (čl.22, tačka 4, Zakona o privatnim preduzetnicima).

 

Zakažite online

Ukoliko želite da zakažete pregled sa sajta kontaktirajte nas telefonom, mailom ili zakažite pregled pišući nam preko online kontakt forme.

 

 

 

Vrsta usluge

 

RSD

Stomatološki pregled 1250
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 3750
Intraoralni rentgen snimak 400
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 1875
Uklanjanje tvrdih naslaga 2500
Fluorizacija po vilici 2500
Fluorizacija po zubu 200
Zalivanje fisura 2500
Ekstrakcija mlečnog zuba 2200
Tretman nezavršenog rasta korena po seansi 2125
Ultrazvučno uklanjanje kamenca i uklanjanje mekih naslaga 4375
Komplet uz uklanjanje kamenca, uklanjanje mekih naslaga i fluorizacija 8000
Folija za bruksizam 6900
Ostale usluge se naplaćuju iz cenovnika za odrasle, uvećane za 20%
TERAPIJA PARADONTOPATIJA
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 3000
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 2125
Hirurško lečenje parodontopatija (Widmanova operacija, lateralno, koronarno ili apikalno pomereni režanj) po zubu, (ugradnja, zamene za kost i membrane plaćaju se dodatno) 7500
Gingivektomija (po zubu) 6250
Frenektomija 6625
Slobodni mukogingivalni auto transplantat 10375
Udlage u lečenju parodontopatija po zubu 2125
Terapijska zagrižajna ploča 10375
ORALNA HIRURGIJA
Lokalna anestezija 500
Rutinsko vađenje zuba 2625
Hirurško vađenje zuba 6750
Vađenje impaktiranog umnjaka 12500
Vađenje impaktiranog očnjaka 12500
Resekcija zuba 11250
Disekcija zuba 5125
Cistektomija 13125
Incizija abscesa 1750
Nivelacija grebena 12500
Produbljivanje forniksa 16875
Hirurško zatvaranje sinusa 13125
Implant dvofazni ( bez suprakonstrukcije) 93750
BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun- jednopovršinski 2625
Kompozitni ispun- dvopovršinski 3500
Kompozitni ispun – tropovršinski 4125
Inlej keramički 15000
Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe 1500
Vitalna ili mortalna amputacija 2125
Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba 11875
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba 14000
Lečenje gangrene po seansi 3125
Aplikovanje leka u kanale 1500
Uklanjanje kanalnog punjenja 4625
PROTETIKA
Imedijatna proteza 35000
Parcijalna akrilatna proteza 31250
Totalna proteza 38125
Parcijalna skeletirana proteza 75000
Ugradnja atečmena (par) 18750
Ugradnja Dolber prečke 31250
Direktno podlaganje proteza 6625
Indirektno podlaganje proteza 9500
Selektivno brušenje (po zubu) 625
Reraratura proteze 5875
Zaštitna krunica 2500
Privremeni most – po članu 2500
Skidanje  krunice 1250
Metalokeramička krunica na leguri od čelika 15000
Metalokeramička krunica na leguri od zlata (+ zlato po gr) 15000
Bezmetalna keramička krunica 27500
Faseta 28750
Teleskop krunica    (+ zlato po gr) 25000
Livena nadogradnja (+ zlato po gr) 5000
Fiberglas nadogradnja 6250
ORTOPEDIJA VILICA
Ploče sa šrafom i pokretnim elementima 31250
Bimaksilarni aparat – monoblok 50000
Twin block aparat 62500
Fiksni aparat po vilici (nikl-titanijum bravice) 93750
Fiksni aparat sa osnovnim i pomoćnim lukom 106250
Ekstra oralna vuča u okviru fiksnog aparata 112500
Ekstra oralna vuča –  solo 31250
Kontrola i adaptacija fiksnog aparata 2500
Zamena prstena 3125
Zamena luka 3125
Kvadriheliks – solo 37500
Kvadriheliks – u okviru fiksnog aparata 25000
Delerova maska u okviru fiksnog aparata 18750
Retenciona folija (po vilici) 15000
Folija za ortodontsko pomeranje zuba (po foliji) 25000