Cenovnik stomatoloških usluga

Napomena o ceni

Cene usluga su prikazane u dinarima. Na zahtev pacijenta, izdaje se račun za izvršene usluge (čl.22, tačka 4, Zakona o privatnim preduzetnicima).

 

Zakažite online

Ukoliko želite da zakažete pregled sa sajta kontaktirajte nas telefonom, mailom ili zakažite pregled pišući nam preko online kontakt forme.

 

 

 

Vrsta usluge  

 

RSD

Stomatološki pregled   1000
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem   2750
specijalistički pregled sa izveštajem   6600
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA  
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene   2400
Uklanjanje tvrdih naslaga   3300
Fluorizacija po vilici   3300
Fluorizacija po zubu   330
Zalivanje fisura   3000
Mineralizacija po vilici   3300
Ultrazvučno uklanjanje kamenca i uklanjanje mekih naslaga   5500
Komplet uz uklanjanje kamenca, uklanjanje mekih naslaga i fluorizacija   9900
     
ORALNA HIRURGIJA  
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)   4000
Frenektomija   8800
Ekstrakcija mlečnog zuba   4000
Lokalna anestezija   1300
Rutinsko vađenje zuba   4000
Hirurško vađenje zuba   7700
Vađenje impaktiranog umnjaka   18000
Vađenje impaktiranog očnjaka   18000
Incizija abcesa   3850
BOLESTI ZUBA  
Kompozitni ispun- jednopovršinski   3100
Kompozitni ispun- dvopovršinski   4000
Kompozitni ispun – tropovršinski   4500
Kompozitni ispun dečiji   4000
Inlej keramički   18000
Inlej cirkonijum   36000
Dir. ili indirek. prekrivanje pulpe   2500
Vit. ili mort amputacija   6000
Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba   13000
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba   17000
Jednokratna endodoncija   5000
Lečenje gangrene po seansi   3800
Kanali (CAOH)   2500
Uklanjanje kanalnog punjenja   5000
PROTETIKA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA  
Parcijalna akrilatna proteza   40000
Totalna proteza   40000
Parcijalna skeletirana proteza   75000
PSP biodentalplast   65000
Direktno podlaganje proteza   7000
Indirektno podlaganje proteza   10500
Reraratura proteze   6000
Privremeni most – po članu   3600
Skidanje  krunice   2000
Metalokeramička krunica na leguri od čelika   18000
Metalokeramička krunica na leguri od zlata (+ zlato po gr)   18000
Bezmetalna keramička krunica   36000
Bezmetalna keramička krunica litijum silikat   60000
Viniri litijum silikat po zubu   60000
Viniri cirkonijum po zubu   36000
Kompozitna faseta po zubu   12000
Teleskop krunica    (+ zlato po gr)   25000
Fiberglas nadogradnja   7500
Folija za bruksizam   8000
Retenciona folija (po vilici)   8000
Beljenje po vilici   18000
Splint za vođenu implatologiju   36000
Implant dvofazni B&B (sa suprastrukturom)   108000
Implant dvofazni Zimmer (sa suprastrukturom)   120000
Implant dvofazni Bicon, Straumann (sa suprastrukturom)   132000
PAKETI    
Dečiji paket    1700
Maxi paket   2000
Preventivni paket   3200
Porodični paket 5 (2 odraslih i 3 dece)   12000
Super konzervativni paket   1600
Maxi paket +   2500