Cenovnik stomatoloških usluga

Napomena o ceni

Cene usluga su prikazane u dinarima. Na zahtev pacijenta, izdaje se račun za izvršene usluge (čl.22, tačka 4, Zakona o privatnim preduzetnicima).

 

Zakažite online

Ukoliko želite da zakažete pregled sa sajta kontaktirajte nas telefonom, mailom ili zakažite pregled pišući nam preko online kontakt forme.

 

 

 

Vrsta usluge  

 

RSD

Stomatološki pregled   1100
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem   3000
specijalistički pregled sa izveštajem   6600
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA  
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene   2600
Uklanjanje tvrdih naslaga   3600
Fluorizacija po vilici   3600
Fluorizacija po zubu   360
Zalivanje fisura   3500
Mineralizacija po vilici   3600
Ultrazvučno uklanjanje kamenca i uklanjanje mekih naslaga   6000
Komplet uz uklanjanje kamenca, uklanjanje mekih naslaga i fluorizacija   10900
     
ORALNA HIRURGIJA  
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)   4400
Frenektomija   9400
Ekstrakcija mlečnog zuba   4300
Lokalna anestezija   1400
Rutinsko vađenje zuba   4400
Hirurško vađenje zuba   8500
Vađenje impaktiranog umnjaka   19000
Vađenje impaktiranog očnjaka   19000
Vađenje impaktiranog zuba   19000
Kiretaža rane   4500
Skidanje konaca   2100
Incizija abcesa   4200
BOLESTI ZUBA  
Kompozitni ispun- jednopovršinski   3400
Kompozitni ispun- dvopovršinski   4300
Kompozitni ispun – tropovršinski   4900
Kompozitni ispun dečiji   4400
Inlej keramički   19000
Inlej cirkonijum   38000
Dir. ili indirek. prekrivanje pulpe   2750
Vit. ili mort amputacija   6600
Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba   14000
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba   18500
Jednokratna endodoncija   5500
Lečenje gangrene po seansi   4100
Kanali (CAOH)   2750
Uklanjanje kanalnog punjenja   5500
PROTETIKA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA  
Parcijalna akrilatna proteza   44000
Totalna proteza   44000
Parcijalna skeletirana proteza   82000
PSP biodentalplast   71000
Direktno podlaganje proteza   7700
Indirektno podlaganje proteza   11500
Reraratura proteze   6600
Privremeni most – po članu   3900
Skidanje  krunice   2200
Metalokeramička krunica na leguri od čelika   19500
Metalokeramička krunica na leguri od zlata (+ zlato po gr)   19500
Bezmetalna keramička krunica   39000
Bezmetalna keramička krunica litijum silikat   65000
Viniri litijum silikat po zubu   66000
Viniri cirkonijum po zubu   39000
Kompozitna faseta po zubu   13000
Teleskop krunica    (+ zlato po gr)   27000
Fiberglas nadogradnja   8100
Folija za bruksizam   8500
Retenciona folija (po vilici)   8500
Beljenje po vilici   18000
Splint za vođenu implatologiju   39000
Implant dvofazni B&B (sa suprastrukturom)   118000
Implant dvofazni Zimmer (sa suprastrukturom)   128000
Implant dvofazni Bicon, Straumann (sa suprastrukturom)   142000
PAKETI    
Maxi paket   2400
Preventivni paket   3400
Porodični paket 5 (2 odraslih i 3 dece)   13400
Super konzervativni paket   2000
Maxi paket +   3000